โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรีในการพัฒนากำลังคนวิชาชีพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรีในการพัฒนากำลังคนวิชาชีพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤษภาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 313 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวย เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ในโอกาสเดินทางมอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในการพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ในภาคเหนือเพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 พร้อมทั้งเยี่ยมชมการสาธิตการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ นิทรรศการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และนิทรรศการเกษตรอุตสหกรรม  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา