โลโก้เว็บไซต์ RMUTL Magazine issue 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL Magazine issue 9

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มิถุนายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2438 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 9 ปี พ.ศ.2561 

นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 9 เป็นการรวบรวมผลงาน กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้สนใจขอรับได้ที่กองประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา และที่ประชาสัมพันธ์ทุกพื้นที่และสามารถอ่านนิตยสารออนไลน์ได้ที่ 

rmutl_magazine_9__


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา