โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาจ้างสมัครสมาชิกฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศประกวดราคาจ้างสมัครสมาชิกฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 โดย นายภูเบศร์ แสงปุก จำนวนผู้เข้าชม 375 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา