โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการบริหารความเสี่ยงในองค์กร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดโครงการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 713 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการบริหารความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง ศศ.201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรได้และได้เรียนรู้แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  โดยได้รับเกียรติจาก นายภฤศพงศ์ เพชรบุล รองอธิการบดีด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา