โลโก้เว็บไซต์ โครงการธรรมทวาทศวาร ฉัฏฐวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการธรรมทวาทศวาร ฉัฏฐวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 835 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ ภายใต้ชื่อ โครงการ "ธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี" หัวข้อธรรมบรรยาย คือ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน โดยครั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเฉลิมราช ปัญญาสิริ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นองค์เทศน์  ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานฝ่ายฆราวาสโดยนายดิลก  ประสานวรกิจกุล ผู้อำนวยการกองกลาง นายชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และดร.ปัญจรัตน์  โรจานันท์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเทียนส่องธรรม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา