โลโก้เว็บไซต์ ธ.ออมสิน ดึงภาคเอกชน จับมือร่วมวิศวะ สนับสนุนด้านพืชไร่และพืชสวน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธ.ออมสิน ดึงภาคเอกชน จับมือร่วมวิศวะ สนับสนุนด้านพืชไร่และพืชสวน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 24 มิถุนายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 480 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์​ มทร.ล้าน​นา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ​ การสนับสนุนวิชาการด้านพืชไร่ และพืชสวน ระหว่าง​คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา​ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง​ ธนาคารออมสิน และบริษัท มอร์ไพน์ จำกัด​ ในวันที่​ 21​ มิถุนายน​ 2561​ ณ​ ห้องประชุม​คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ ​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้านนา​ (ดอยสะเก็ด) โดยในบันทึกข้อตกลงนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาจะเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้กับกลุ่ม start up และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จะเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านพืชไร่พืชสวนส่วนธนาคารออมสินจะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานและให้คำปรึกษาในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกาษตรเพื่อร่วมกันส่งเสริมอาชีพ สินค้าชุมชนในส่วนภูมิภาคต่างๆ ด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา