โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กรกฎาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 916 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถในครึ่งวันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคม โดยเปิดให้บริการดังนี้

1.ต่ออนุญาตใบอนุญาตขับรถ จาก 5 ปี เป็น 5 ปี

2.เปลี่ยนใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี

3.ขอใบแทนใบอนุญาตขับรถกรณีชำรุดหรือสูญหาย

4.แก้ไขรายการใบอนุญาตขับรถ เช่น ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่เป็นต้น

5.เทียบใบอนุญาตขับรถของชาวต่างชาติเป็นในอนุญาตขับรถของประเทศไทย

6.ขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(แม่เหี๊ยะ) เปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา