โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กรกฎาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 443 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชมนพรรษา 66 พรรษา  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 (จังหวัดเชียงใหม่)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา