โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 กรกฎาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 447 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีเดินขึ้นดอยและนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยขบวนแห่แบบล้านนาเพื่อสักการะครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา โดยมีคณาจารย์ บุคลากรของแต่ละสาขาเดินนำขบวนจากมหาวิทยาลัยฯ สู่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย พร้อมด้วยเครื่องสักการบูชาแบบล้านนา (สุ่มดอก หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นเทียน ตุง)  แบ่งริ้วเป็น 6 ขบวนอันได้ ขบวนสโมสรนักศึกษา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรม, สาขาทัศนศิลป์สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามลำดับ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมว่า 2,000 คนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา