โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก XUNTA DE GALICIA และ Universidade Da Coruna ประเทศสเปน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก XUNTA DE GALICIA และ Universidade Da Coruna ประเทศสเปน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 สิงหาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 603 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 21 สิงหาคม 2561 มีการประชุมร่วมกับ Mr. Amador Ordonez Puime ที่ปรึกษาด้านโครงการระหว่างประเทศ กระทรวงการศึกษาและนวัตกรรม (XUNTAB DE GALICIA) ประเทศสเปน และ Dr. Santiago Lopez Pineiro จากคณะ Buliding Engineering มหาวิทยาลัย Universidade Da Coruna ประเทศสเปน ณ ห้องประชุม 404 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
      การประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้าน Fine Arts และ สถาปัตยกรรมศาสตร์  ซึ่งในเบื้องต้นทาง XUNTAB DE GALICIA ได้มอบทุนแก่อาจารย์คณะศิลปกรรมฯจำนวน 2 ท่านเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ณ ประเทศสเปน สำหรับความร่วมมือหลังจากนี้คาดว่าจะมีการขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ต่อไป ทั้งนี้ทาง ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู ได้มอบหมายให้ อ.ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตน์ หัวหน้าสาขาศิลปกรรม เป็นผู้ติอต่อประสานงานหลัก


คลังรูปภาพ : สเปน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา