โลโก้เว็บไซต์ กาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น เวียงเจ็ดลิน 61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น เวียงเจ็ดลิน 61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กันยายน 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1044 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงาน “กาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น เวียงเจ็ดลิน” (สาขาบริหารธุรกิจ) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผศ.พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์กล่าวรายงาน ณ โรงอาคาร มทร.ล้านนา

โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในนักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจได้เรียนรู้การทำงานอย่างมีระบบ มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภายในงานมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 40 ร้านค้า บริหารจัดการโดยนักศึกษาหลักสูตรการตลาด, นิทรรศการและการการเสวนาประวัติเวียงเจ็ดลิน, สอนการตัดตุง, นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม Social enterpriseออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา