โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์วิศวกรผู้ช่วยโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์วิศวกรผู้ช่วยโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กันยายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 609 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 14 อัตรา และดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้วนั้น  บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทยดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และรายงานตัวเพื่อรับทราบรายละเอียดและข้อตกลงในการจ้างงาน

ในวันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง อท.1-202 ชั้น 2 อาคารอิเล็กทรอนิกส์ 1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ประกาศรายชื่อ https://webs.rmutl.ac.th/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์.pdfออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา