โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 ตุลาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 916 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง กรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และอดีตประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ.2561 เจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพไว้ ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

กำหนดการพิธีรดน้ำศพและพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ดังนี้ 

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 พิธีรดน้ำศพ   เวลา 15.00 น.

วันที่ 2-7 ตุลาคม พ.ศ.2561 สวดอภิธรรม  เวลา 20.00 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นเจ้าภาพร่วมในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 20.00 น.

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พิธีสงฆ์และพิธีมอบร่างกายให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คลังรูปภาพ : กำหนดการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา