โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-10-02

รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม
อังคาร 2 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามลิงค์ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/10/20181002155858_67302.doc ปกหน้า(สีขาว) เข้าเล่มแบบสันกาว กรุณาใส่ชื่อโครงการและปีงบประมาณที่สันปกรายงาน >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา (สายวิชาการ 1 อัตรา และสายสนับสนุน 3 อัตรา)
อังคาร 2 ตุลาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ 1 อัตรา สายสนับสนุน 3 อัตรา) ตำแหน่งดังนี้ 1. ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด กองพัฒนาอาคารสถานที่ 4. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด กองพัฒนาอาคารสถานที่ ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ก... >> อ่านต่อ


วิศวฯสิ่งแวดล้อม จัดค่าย SMART YRC เสริมทักษะวิทยาศาสตร์เด็กยุพราชฯ
อังคาร 2 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

              สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จัดโครงการ “SMART YRC” อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในมหาวิทยาลัย โดยรศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และอาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสาขาวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากร... >> อ่านต่อกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง
อังคาร 2 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง กรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และอดีตประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ.2561 เจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพไว้ ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร กำหนดการพิธีรดน้ำศพและพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ดังนี้  วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 พิธีรดน้ำศพ   เวลา 15.00 น. วันที่ 2-7 ตุลาคม พ.ศ.2561 สวดอภิธรรม  เวลา 20.00 น. ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา