โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา รับมอบทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จาก ธ.ไทยพาณิชย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา มทร.ล้านนา รับมอบทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จาก ธ.ไทยพาณิชย์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 511 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายกฤษกมล สุภัคกนก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่เชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะบุคลากรธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวปองทิพย์ เชื้อหน่าย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนายฤทธิ์รงค์ หอมเนียม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บ่า เพื่อเสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีระ จุน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาร่วมให้การต้อนรับและเป็นสักขีพยานการมอบทุน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 053-921444 ต่อ 1360 หรือ 1361  ในวันและเวลาราชการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา