โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 9  ราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 9 ราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 381 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองพัฒนานักศึกษา  และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนาเข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายงานกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. กิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 11 และโครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale Krabi 2018”  ณ ลานกิจกรรมอ่าวนางแลนด์มาร์ค หาดนพรัตน์ธาร อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ธีระศักดิ์   อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา และ ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา พื้นที่ลำปาง นายกสโมสรนักศึกษา พื้นที่น่าน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิค ปวส. สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาสิ่งทอและเครื่องประดับ สาขาทัศนศิลป์ จำนวนกว่า 80 คน ร่วมนำการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา ถ่ายทอดสู่ 8 ราชมงคลที่เข้าร่วมรวมถึงพี่น้องประชาชน จังหวัดกระบี่ และผู้ชมที่เข้าร่วมงาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลในการแข่งขันประเภทต่างๆดังนี้ รางวัลชนะเลิศดีเยี่ยมขบวนพาเหรด ในรูปแบบขบวน “Northern Thai”(ไทยภาคเหนือ) และรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 4 การประกวดบูธนิทรรศการภายใต้ความคิด “สุดขอบฟ้าดินแดนมหัศจรรย์ Edge of the wonderland” ในรูปแบบบูธ “Land of History Lanna” ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ล้านนา อีกทั้งนักศึกษาจากสาขาการท่องเที่ยวและการบริการเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทเดี่ยวทั้งชายและหญิง ถือเป็นกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ กองพัฒนานักศึกษา  และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา