โลโก้เว็บไซต์ งานแนะแนวฯ ร่วม งานตลาดนัดอุดมศึกษา พร้อมรับนักศึกษาปี 62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานแนะแนวฯ ร่วม งานตลาดนัดอุดมศึกษา พร้อมรับนักศึกษาปี 62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 พฤศจิกายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 311 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษานำบุคลากร งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในรอบแรก ซึ่งจะเปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://entrance.rmutl.ac.th/home/

ขอบคุณภาพจาก งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา