โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมทำบุญผ้าป่า วัดหนองทรายทอง เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมทำบุญผ้าป่า วัดหนองทรายทอง เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            

            เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมถวายผ้าป่า  เพื่อร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ณ วัดหนองทรายทอง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย โดย  รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา นำปัจจัยทอดถวายเพื่อใช้ในการก่อสร้างถาวรวัตถุ กิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาของวัดต่อไป      


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา