โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือ CTBU ร่วมสร้างหลักสูตรพัฒนาการศึกษาปริญญาร่วม สองมหาวิทยาลัย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จับมือ CTBU ร่วมสร้างหลักสูตรพัฒนาการศึกษาปริญญาร่วม สองมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 พฤศจิกายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 285 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมหารือการจัดการเรียนการสอนในการจัดทำหลักสูตรการเรียนในสองมหาวิทยาลัยในสาขาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ร่วมกับผู้แทนจาก  ChongQing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้แก่  Ms.Qiu Jinqin  Faculty Chair, School of  Tourism and Land Resources, Assoc.Prof. Huang Jie  School of Management, Assoc.Prof.Zhou Qian International School ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา