โลโก้เว็บไซต์ ร่างขอบเขตของงาน รุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานเซรามิก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่างขอบเขตของงาน รุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานเซรามิก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชื่อเรื่อง        :    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานเซรามิก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด

                         (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง     :    3,500,000.00 บาท

ระยะเวลาประชาวิจารณ์  :  29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

   1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึงประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

       ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งานพัสดุ กองคลัง

       128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 0-5391-444 ต่อ 1321  โทรสาร 0-5389-2786

   2. ติดต่อทาง E-mail : pasadu@rmutl.ac.th

   3. โทรสาร  :  053-892786

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  :  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/11/20181129135036_70989.zip


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา