โลโก้เว็บไซต์ บริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 219 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ ห้องพยาบาล มทร.ล้านนา โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ 107 คน ได้โลหิตทั้งสิ้น 90 ยูนิตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา