โลโก้เว็บไซต์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เดินทางเข้าศึกษาดูงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ภายใน มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เดินทางเข้าศึกษาดูงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ภายใน มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 ธันวาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 353 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ร.ศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มอบหมายให้  ผศ.สมเกียรติ วงษ์พาณิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พร้อมด้วย นางเกษฉัตร นวลดี ผู้อำนวยการกองคลัง และ พ.จ.อ.อำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ในโอกาสเดินทางเพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองคลังด้านการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการชำระค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  และการพัฒนาระบบ Data Center  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 พื้นที่ ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา