โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์นักศึกษา ศูนย์แมคคา มทร.ล้านนา แบ่งปันองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และเซนเซอร์ให้แก่น้องๆจากโรงเรียนบ้านคุณแม่ เพื่อต่อยอดทำไม้เท้าผู้พิการทางสายตา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณาจารย์นักศึกษา ศูนย์แมคคา มทร.ล้านนา แบ่งปันองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และเซนเซอร์ให้แก่น้องๆจากโรงเรียนบ้านคุณแม่ เพื่อต่อยอดทำไม้เท้าผู้พิการทางสายตา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 276 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 อาจารย์สมศักดิ์ วรรณไชย พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ และ ดร.อนันนต์ วงศ์จันทร์ และนักศึกษาประจำศูนย์แมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับครูและน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคุณแม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้เรื่องการทำงานของหุ่นยนต์และเรื่องเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุสิ่งกีดขวาง มอเตอร์สั่นสะเทือน เซนเซอร์เสียง พร้อมทั้งต่อยอดความรู้ที่ได้รับประกอบเป็นไม้เท้าอัจฉริยะสำหรับคนพิการทางสายตาจนสำเร็จ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา