โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประชุมหารือความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรแมคคาฯ กับ วท.เชียงราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประชุมหารือความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรแมคคาฯ กับ วท.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ พร้อมคณาจารย์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดินทางเข้าประชุมกับคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิค เชียงราย ในการทำความร่วมมือด้านวิชาการหลักสูตรแมคคาทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาต่อยอดการศึกษาของนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ส่งต่อให้กับ หลักสูตร วศ.บ แมคคาทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา