โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีร่วมเสวนา การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดีร่วมเสวนา การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 227 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี  พร้อมด้วย ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุม”สภากาแฟเพื่อการศึกษาเชียงใหม่” ครั้งที่ 15 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเสวนาในหัวข้อ “ครูและอาจารย์ในยุคนวัตกรรมนำการสอนครูไทยจะปรับตัวอย่างไร” ซึ่งมีผู้บริหารและตัวแทนสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาและเสนอความคิดเห็นในการร่วมปฏิรูปการศึกษาของสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพและนำผู้ร่วมเสวนาเยี่ยมชมงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา