โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนมทร.ล้านนาร่วมเสวนา การปฏิรูปมหาวิทยาลัยแบบใหม่ในมุมมองของผู้นำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตัวแทนมทร.ล้านนาร่วมเสวนา การปฏิรูปมหาวิทยาลัยแบบใหม่ในมุมมองของผู้นำ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 มกราคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 213 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายวรวุฒิ เพชรดี นายกสโมสรนักศึกษา และอุปนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ "การปฏิรูปมหาวิทยาลัยแบบใหม่ในมุมมองของผู้นำ” โดยมี ดร.ชุมพล พรประภา ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษาจาก 8 มทร. และมีผู้นำนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ร่วมการเสวนาด้วย ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 8 มกราคม 2562  

 

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา