โลโก้เว็บไซต์ แบบ สขร. 1  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบ สขร. 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 73 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แบบ สขร. 1  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/01/20190121161831_33537.pdf
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา