โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-11-05

ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมทองกวาว ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับการชี้แจงการทำเอกสารในการออกฝึกสหกิจศึกษา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา บันทึกวีดีทัศน์กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยคุณวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม... >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานด้านเซรามิก ตำบช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด
จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง   :   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานด้านเซรามิก ตำบช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่                    จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง  :  3,500,000.00 บาท ระยะเวลาประชาวิจารณ์  :  5 - 8 พฤศจิกายน  2561 >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อกราฟิก ตำบช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด
จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง   :   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อกราฟิก ตำบช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่                    จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง  :  2,900,000.00 บาท ระยะเวลาประชาวิจารณ์  :  5 - 8 พฤศจิกายน  2561 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสโมสรโรตารีลำปางจัดอบรมและรับมอบเครื่องบดย่อยชีวมวล
จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

                4 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสโมสรโรตารีลำปาง จัดอบรมและรับมอบเครื่องบดย่อยชีวมวลแก่เกษตรกรในจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 21 เครื่อง โดยได้รับเกียรติจากนายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด  ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ ผู้ว่าการโรตารีภาค 3360 และคณะ อาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ นายกสโมสรโรตารีลำปาง  ดร.สุพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้... >> อ่านต่อ


แบบ สขร. 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561
จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร. 1  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/01/20190121161831_33537.pdf >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา