โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดเวทีแบ่งปันองค์ความรู้ สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาห่างไกลแอลกอฮอล์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดเวทีแบ่งปันองค์ความรู้ สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาห่างไกลแอลกอฮอล์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มกราคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ในฐานะศูนย์ประสานงานโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลปัญหาแอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนบน สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีแบ่งปันองค์ความรู้ และการรายงานผลดำเนินงานของแต่ละสถาบันที่เป็นเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์ ป้องกัน ปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ล้านนา โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 20 สถาบัน ประกอบด้วย มทร.ล้านนา(ส่วนกลาง เชียงราย ลำปาง น่าน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยชุมชนแพร่ มหาวิทยาลัยชุมชุนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ซึ่งขณะนี้โครงการฯได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว และกองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินงานจัดการแถลงข่าวสรุปผลดำเนินงานโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่ ต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข้อมูลข่าว กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา