โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปถั่วมะแฮะ พืชที่มีค่ามากกว่าบำรุงดิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปถั่วมะแฮะ พืชที่มีค่ามากกว่าบำรุงดิน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1586 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปถั่วมะแฮะ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และหมู่บ้านปากวัง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการรับประทานอาหารสุขภาพและขยายผลสร้างอาชีพเสริมต่อไป
           อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า ทางสาขาได้รับเชิญจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก ในการเป็นวิทยากรจัดอบรม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการสู่ชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้มีการใช้ถั่วมะแฮะ พืชในตระกูลถั่วที่ปลูกสำหรับปรับปรุงดินในทางการเกษตร น่าเสียดายที่ไม่เป็นที่นิยมรับประทาน แต่ในถั่วมะแฮะเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน  มีกรดอมิโนจำเป็นเทียบเท่ากับถั่วเหลือง นอกจากนั้นยังมี วิตามินบีสูงและยังอุดมด้วย แคลเซียม โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส แม็กนีเซียม วิตามินเอ และไนอาซิน เป็นถั่วไขมันต่ำ เหมาะกับผู้ที่ลดความอ้วน ช่วยลดน้ำตาลและลดโคเลสเตอรอลในเลือด ถ่ายทอดทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ใหม่ในด้านสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งสามารถทำเพื่อรับประทานในครัวเรือน หรือทำเพื่อสร้างอาชีพเสริมได้
           ด้าน ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เปิดเผยว่า ในพื้นที่ที่จัดอบรมมีถั่วชนิดนี้อยู่มาก ทางคลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่กลุ่มเป้าหมายและเกษตรกร จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่ว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มาเป็นวิทยากร ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำซาลาเปาไส้ถั่วมะแฮะ ถั่วมะแฮะกวน นมถั่วมะแฮะผสมดอกอัญชัน เต้าเจี้ยวถั่วมะแฮะ ถั่วมะแฮะเทมเป้ และเต้าฮวยถั่วมะแฮะท็อปปิ้งสับปะรด โดยสามารถนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริมแก่ครัวเรือนได้  โดยมอบหมายให้นายวุฒิไกร โฮชิน รอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และนางสาวปานวดี  มีไชโย เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี เป็นผู้อำนวยความสะดวกและดูแลวิทยากรตลอดการจัดอบรม และขอขอบคุณวิทยากรและมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้เล็งเห็นถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก กล่าวในตอนท้าย
                ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
                ภาพ / ที่มาของข่าว : อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา