โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมฝึกสมาธิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : กิจกรรมฝึกสมาธิ

ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมฝึกสมาธิแก่สามเณรลูกแก้วผ่านงานฝีมือท้องถิ่น
จันทร์ 21 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการทำถุงกระดาษจากกระดาษสา แก่สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณร “ลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย” ณ วัดถ้ำแกลบ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการฝึกสมาธิโดยใช้งานทักษะฝีมือจากหัถกรรมท้องถิ่นเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจากแม่ครูพรทิพย์ พรหมมาเทพย์ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนวัดทรายมูลสันกำแพง ผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลปะจากกระดาษสา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา