โลโก้เว็บไซต์ ทางการแพทย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : ทางการแพทย์

นศ.มทร.ล้านนาประดิษฐ์ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านโทรเวชกรรม คว้ารางวัลระดับชาติเตรียมต่อยอดใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์
จันทร์ 21 มีนาคม 2559 / ข่าวรับรางวัล

        นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1  การแข่งขันประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (YECC 2016) ประเภทนิสิต นักศึกษา ภายในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (Thailand IT Contest Festival 2016) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา