โลโก้เว็บไซต์ ผู้นำเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : ผู้นำเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
พุธ 29 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

        อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมโครงการ ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปางและสถานที่ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครลำปาง  ระหว่างวันที่  23 – 24 มิถุนายน 2559   อาจารย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ หัวหน้าสาขาศิลปศ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา