โลโก้เว็บไซต์ วัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : วัฒนธรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 / คลังความรู้

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผู้แต่ง นพณัฐ วรรณภีร์ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562 จำนวน 39 หน้า ISBN 978-974-625-858-6 (Print) ISBN 978-974-625-857-9 (Online) ------------------------ หนังสือองค์ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กล่าวถึงการนำเทคโนโลยี 2 เทคโนโลยี ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือ... >> อ่านต่อ
มทร.ล้านนา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายงานสารบรรณ ๙ มทร. แม่โจ้ ม.เชียงใหม่ และ ม.ราชภัฎเชียงใหม
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้(KM)  ในหัวข้อ "สานเสวนาการบริหารจัดการงานสารบรรณเปิดโลกทัศน์ การพัฒนาเชิงระบบ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริหาร" โดยร่วมกับงานสารบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ -๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อัลไฟน์ กอล์ฟรีสอร์ท เชียงใหม่ อ.สันกำแพง  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประ... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมฝึกสมาธิแก่สามเณรลูกแก้วผ่านงานฝีมือท้องถิ่น
จันทร์ 21 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการทำถุงกระดาษจากกระดาษสา แก่สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณร “ลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย” ณ วัดถ้ำแกลบ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการฝึกสมาธิโดยใช้งานทักษะฝีมือจากหัถกรรมท้องถิ่นเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจากแม่ครูพรทิพย์ พรหมมาเทพย์ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนวัดทรายมูลสันกำแพง ผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลปะจากกระดาษสา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา