โลโก้เว็บไซต์ สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อธิการบดี มทร.กรุงเทพ ให้เกียรติบรรยาย หลักสูตรฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยานฯ
พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี พร้อม ผศ.ปราโมทย์ อนันต์วราพงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กรุงเทพ  ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง หลักสูตร “ฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA” ของสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ได้จัดการเรียนการสอนขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล แก่คณะกรรมการสภา มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ         ในการนี้ ดร.ก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา