โลโก้เว็บไซต์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ราชมงคลล้านนาเปิดตัวโครงการ Start Up ยกระดับผู้ประกอบการกลุ่ม SME คาดเกิดธุรกิจใหม่ หนุนเศรษฐกิจประเทศ
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up ปี 2559 (ภาคเหนือตอนบน) โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมกันนี้ มีการแนะนำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 โดย นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs (สสว.) รวมทั้งการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยเทค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา