โลโก้เว็บไซต์ แนวทางการจัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : แนวทางการจัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์

วิศวฯ ราชมงคลล้านนา จัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์สร้างฐานงานวิจัยเข้าสู่มาตรฐาน
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในกิจกรรมการจัดทำวารสาร “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”ฉบับที่ 2 และ 3 โดย รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุมและให้แนวทางการจัดทำวารสารเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งได้รับเกียรติจาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา