โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างระบบการบริหารงานในมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : โครงสร้างระบบการบริหารงานในมหาวิทยาลัย

กบบ.จัดปฐมนิเทศพนักงานฯบรรจุใหม่ สร้างความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารมหาวิทยาลัยพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
จันทร์ 6 มิถุนายน 2559 / ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ สายวิชาการและสายสนับสนุนบรรจุใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายให้มีความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างระบบการบริหารงานในมหาวิทยาลัย และตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงแนวทางความก้าวหน้าของพนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีพ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา