โลโก้เว็บไซต์ rcdl | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : rcdl

สำนักวิทยฯ จัดสอบทักษะ ICT เพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากร
จันทร์ 21 มีนาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

        วันที่ 18 มีนาคม 2559 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา จัดทดสอบความรู้ด้าน ICT ในโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ในหลักสูตร Word Processing และ  Spreadsheet แก่บุคลากร(บรรจุใหม่)สายวิชาการ และสายสนับสนุน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับทักษะความรู้ด้าน ICT บุคลากรตามมาตรฐานของอุดมศึกษา ตลอดจนรองรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามหาว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา