โลโก้เว็บไซต์ wiang-jedlin-coffee-meeting | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : wiang-jedlin-coffee-meeting

The Office of Academic Resource and Information Technology set up a meeting to promote ERP system.
ศุกร์ 22 มกราคม 2559 / ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

Office of Academic Resource and Information Technology set up the meeting to promote the operations system for management the budgeting‚ materials and accounting or Enterprise Resource Planning system (ERP). Asst. Prof. Udom Sutakam Vice President for Strategic and Development Plan of RMUTL opened the meeting included Mr.Prusapong Petcharabul the assistant to  the President‚ Mr. Anan Tubkerd Director of Office of Academic Resource and Information Technology. During 13th-16th January... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา