โลโก้เว็บไซต์ 2016-02-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-02-23

นักศึกษาสถาปัตย์คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบ พื้นที่สื่อวัสดุ ดีไซน์เพื่อทุกคน
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวรับรางวัล

              นายณัฐวัตร ชัยวรรณะและนางสาวมัทนิน ยงค์ไสว  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบพื้นที่แสดงสินค้า ภายใต้หัวข้อ “พื้นที่สื่อวัสดุ ดีไซน... >> อ่านต่อ


9 มทร. ร่วมหารือการจัดการศึกษา WIL
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  เป็นเจ้าภาพในการประชุมเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาบูรณาการการเรียนร่วมกับการทำงาน (Work integrated Learning: WiL) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ณ ห้องประชุมประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มทร.กรุงเทพ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธาน โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จำนวน 40 ท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา