โลโก้เว็บไซต์ 2016-04-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-04-27

มทร.ล้านนา ผสาน สวทช. สร้างมาตรฐาน SMEs สู่ความเข้มแข็ง นำ โปรแกรม ITAP พัฒนาวิสาหกิจสู่ความยั่งยืน
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ร่วมลงนามความร่วมมือ “การดำเนินงานเครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และ ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและเทคโนโลยี มทร.ล้านนา  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สมัครเพื่อขอรับ ทุนการศึกษาในโครงการ Endeavour Scholarships and Fellowships 2017
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวบุคลากร ข่าววิเทศสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สมัครเพื่อขอรับ ทุนการศึกษาในโครงการ Endeavour Scholarships and Fellowships 2017 จากรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นี้ โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกจากความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริงและสำหรับนักศึกษาที่มี สัญชาติไทย  ทุนนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน เมษายน-มิถุนายน ของทุก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา