โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-07-13


ตัวแทน มทร.ล้านนา อบรมการออกเสียงประชามติ
พุธ 13 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

นายวัชชิระ  อินตาเทพ บุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ... >> อ่านต่อ


สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีเข้าพรรษาถวายเทียนพรรษา วัดผาลาด สกทาคามี
พุธ 13 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.30 น. ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกองงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี ถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัย  เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2559  ณ วัดผาลาด สกทาคามี  เพื่อสืบสานประเพณีของชาวพุทธและเพื่อความเป็นสิริมงคล >> อ่านต่อเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom”
พุธ 13 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

สวส.มทร.ล้านนา.... เชิญชวนอาจารย์และบุคลากรผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom” โดยทีมวิทยากรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กำหนดจัดการฝึกอบรม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องนวัตกรรมฯ (Innovation Learning Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มทร.ล้านนา  >> อ่านต่อสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559
พุธ 13 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559 ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เพื่อสืบสานประเพณีของชาวพุทธและเพื่อความเป็นสิริมงคล  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กิจจา ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยเครื่องจตุปัจจัย >> อ่านต่อ


ถวายเทียนพรรษา 2559
พุธ 13 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา