โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-07-25

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการวิชาการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2559  ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่าน หัวหน้าสำนักงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 22 คน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการวิชาการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใ... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดค่ายภาษาฯ 2016 RMUTL Thai Cultural Camp
จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าววิเทศสัมพันธ์

        งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมไทย "2016 RMUTL Thai Cultural Camp" และกิจกรรมทัศนศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่          โดย รศ.ดร.นำยุทธ ส... >> อ่านต่อ


โครงการปรับพื้นฐานวิชาชีพ STEM CAMP คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ "ปรับพื้นฐานวิชาชีพ STEM CAMP" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในการเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยในกิจกรรม แบ่งเป็น 3 ฐานฐานที่ 1 ฐาน Drawingฐานที่ 2 ฐาน Compositionฐานที่ 3 ฐาน Life >> อ่านต่อ


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม ถึง 29 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรารับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม ถึง 29 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ (ประกาศรับสมัคร) >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เตรียมความพร้อมการพัฒนาหลักสูตร Modular System (English Program) ด้านเกษตรศาสตร์
จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร Modular System (English Program) ด้านเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 25 -26 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องคีรีมาศ ชั้น 1 โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและสร้างหลักสูตร  Modular System (English Program) ด้านเกษตรศาสตร์ ให้ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมี... >> อ่านต่อ


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาสถาปัตยกรรม
จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ (ประกาศรับสมัคร) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา