โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-08-17


ประกาศการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พุธ 17 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน ข่าวบุคลากร

ประกาศการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ประกาศ) (ใบสมัคร) (แบบฟอร์มเสนอชื่อ) >> อ่านต่อ


ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน รายงานผลการท่องเที่ยว ในที่ประชุมอำเภอกัลยาณิวัฒนา
พุธ 17 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ร่วมประชุมประจำเดือนอำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยมีว่าที่ร.ต.ณรงค์ชัย  จินดาพันธ์ นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อรายงานสรุปผลการใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา ระหว่างเดือนมกร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
พุธ 17 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางอัมพวา  ยอแสน บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสัญญา  ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานคลังจ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา