โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-08-19

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ชิมลาง 1 เหรียญทอง การแข่งขันระดับอาเซียน
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          17-19 สิงหาคม 2559  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์  เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านการเกษตรของนักศึกษาในประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลการแข่งประเภทการผลิตสุกรได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จาก 7 สถาบันการศึกษาที่ร่วมแข่งขัน          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล อาจารย์สาขาสัต... >> อ่านต่อ
ประกาศ ร่างขอบเขตของงานระบบโครงข่ายพื้นฐานอาคารเรียนรวมวิศวกรรม (ดอยสะเก็ด) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาเสนอแนะ วิจารณ์ : 19 สิงหาคม 2559 - 24 สิงหาคม 2559สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่ >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาเสนอแนะ วิจารณ์ : 19 สิงหาคม 2559 - 24 สิงหาคม 2559สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่ >> อ่านต่ออาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ให้แก่กลุ่มเพาะเห็ด
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

         ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ อบต.บ้านโป่ง ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด และได้มอบให้อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คุณสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับที่ปรึกษา สนง.ประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ในโอกาสติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          19 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ที่ปรึกษาสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ในโอกาสติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตามโครงการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ           สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการติดตามผลการดำเนิน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา