โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-09-05

โครงการฝึกอบรมการใช้งานสื่อการเรียนการสอน e-Learning
จันทร์ 5 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 ถึง 31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การฝึกอบรมการใช้งานสื่อการเรียนการสอน e-Learning” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมกับ ระบบ e-Learning  โดยการเพิ่มจำนวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นสู่ระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับบุคลากรและนักศึกษาของของมหาวิทยาลัยในทุ... >> อ่านต่อ
ถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 (Live )
จันทร์ 5 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 (Live ) ตามลิงค์นี้ http:... >> อ่านต่อโครงการค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตร (2nd Farmer Gen Z Camp)
จันทร์ 5 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ ค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตร (2nd Farmer Gen Z Camp) ในระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และไร่นาสวนผสม "สวนลำไย" บ้านขึ่งใต้ อำเภอเวียงสา และกลุ่มเกษตก้าวหน้า จังหวัดน่าน โดยมีผู้เข้าโครงการประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ ต... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหารมทร.ล้านนา ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จันทร์ 5 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา