โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-09-06

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จ.ลำพูน
อังคาร 6 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวบริการ

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูนบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมตามแนวทางของ SBMLD รุ่นที่ 2 ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากคุณสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวเปิดงานการอบรมครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโล... >> อ่านต่อ

มทร. ล้านนา นำเสนอผลงานภาคนิทรรศการและผลงานวิจัย เรื่อง “ความหลากหลายของปลาในลุ่มน้ำน่าน”
อังคาร 6 กันยายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้ร่วมจัดกิจกรรม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)” ขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯและ >> อ่านต่อ


รับโอนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
อังคาร 6 กันยายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

รับโอนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2559 (ประกาศ) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา