โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-09-15

มทร.ล้านนา จับมือภาคีเครือข่ายจัดงานประชุมวิชาการ สู่วิจัยรับใช้สังคม
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในมหาวิทยาลัยฯ
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 14.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ดเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยคุณไมตรี ทรัพย์ฉายแสง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ และคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเข้ามาอำนวยความสะดวกในการนำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ หอพักนักศึกษาชาย , หอพักนักศึกษาหญิง , อาคารโรงฝึกปฏิบัติการต่างๆ , อาคารหอพักข้าราชการ และอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยากา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมตักบาตรเติมบุญ เนื่องในวัน "ราชมงคล"
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

15 กันยายน "วันราชมงคล" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฏเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ ในการนี้ทาง มทร.ล้านนา ตาก จึงได้จัดกิจกรรมตักบาตรเติมบุญเพื่อถวายเป็นราชกุศล โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ >> อ่านต่อ


๑๕ กันยายน วันราชมงคล
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ชาวราชมงคลล้านนา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชมงคลและพระราชทานพระราชลัญจกรพร้อมด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยฯในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ >> อ่านต่อ


ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด “การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3"
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิด  “การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3" สู่งานวิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา