โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-09-28


ขอความอนุเคราะห์บุคลากรสายสนับสนุนจัดส่งภาระงาน
พุธ 28 กันยายน 2559 / ข่าวบุคลากร

เอกสารหมายเลข1 ภาระงานรายบุคคล เอกสารหมายเลข2 แบบสรุปผลรวมการปฏิบัติงานหน่วยงานเอกสารห... >> อ่านต่อ


วันแห่งความสำเร็จของทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณี บ้านวอแก้ว
พุธ 28 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

                 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 วันแห่งความสำเร็จของทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณี บ้านวอแก้ว หมู่ 3 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึง 2559 โดยมี1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวลศรี จารุทรรศน์ หัวหน้าโครงการหลัก ชื่อ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมฯ และทีมงาน อาทิ อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม อาจารยนครินทร์ เจริญสุข นางสาวจารุวรรณ สุย... >> อ่านต่อ


สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนกันยายน 2559
พุธ 28 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนกันยายน 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ และสานสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย  ม่วงมัน รักษาการแทนผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ จากนั้นนำชมสวนน้ำเด็กเล่นแล... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา